• Albums
  • Lyrics (1)

چور نشی
از نوین افضل زاده


دختر افغان استی کاکه و مغرور
دختر افغان استی کاکه و مغرور
رویته پنهان کو چور نشی چور
رویته پنهان کو چور نشی چور
قد رسا، زلف سیاه، نگاهی پور نور
قد رسا، زلف سیاه، نگاهی پور نور
رویته پنهان کو چور نشی چور
رویته پنهان کو چور نشی چور

پری چهره تو ناز دخترهایی
شیرین زبان و چشمایت بادامی
شیرین زبان و چشمایت بادامی
یگان نگاهی کن سوی من زار
مهر و وفا از چشمانم بخوانی
مهر و وفا از چشمانم بخوانی

دختر افغان استی کاکه و مغرور
دختر افغان استی کاکه و مغرور
رویته پنهان کو چور نشی چور
رویته پنهان کو چور نشی چور

بیا جانا بیا گد شو به میدان
سرت عاشق شده ام از دل و جان
سرت عاشق شده ام از دل و جان
با مقبولی والله جوره نداری
نظر نشی سرت اسپند بگردان
نظر نشی سرت اسپند بگردان

دختر افغان استی کاکه و مغرور
دختر افغان استی کاکه و مغرور
رویته پنهان کو چور نشی چور
رویته پنهان کو چور نشی چور
قد رسا، زلف سیاه، نگاهی پور نور
قد رسا، زلف سیاه، نگاهی پور نور
رویته پنهان کو چور نشی چور
رویته پنهان کو چور نشی چور
رویته پنهان کو چور نشی چور
رویته پنهان کو چور نشی چور

Chur Nashi
by Nawin Afzalzada


Dokhtare afghan asti kaaka o maghrur
Dokhtare afghan asti kaaka o maghrur
Royeta penhan ko chur nashi chur 
Royeta penhan ko chur nashi chur 
Qade rassa, zolfe siya, negahe por noor
Qade rassa, zolfe siya, negahe por noor
Royeta penhan ko chur nashi chur
Royeta penhan ko chur nashi chur
 
Pari chehra tu naze dokharayi
Shirin zoban o chashmayet badami
Shirin zoban o chashmayet badami
Yagan negahye kon soye mane zaar
Mehr o wafa az chashmanam bekhani
Mehr o wafa az chashmanam bekhani

Dokhtare afghan asti kaaka o maghrur
Dokhtare afghan asti kaaka o maghrur
Royeta penhan ko chur nashi chur 
Royeta penhan ko chur nashi chur 
 
Biya jaana biya gat sho ba maidan
Biya jaana biya gat sho ba maidan
Saret asheq shoda ham az dil o jan
Ba maqbuli wallah jora nadari
Nazar nashi saret espand begardan
Nazar nashi saret espand begardan

Dokhtare afghan asti kaaka o maghrur
Dokhtare afghan asti kaaka o maghrur
Royeta penhan ko chur nashi chur 
Royeta penhan ko chur nashi chur 
Qade rassa, zolfe siya, negahe por noor
Qade rassa, zolfe siya, negahe por noor
Royeta penhan ko chur nashi chur
Royeta penhan ko chur nashi chur
Royeta penhan ko chur nashi chur
Royeta penhan ko chur nashi chur

Alert: Content is protected !!