• Albums
  • Lyrics (6)


از تو دارم گله ها یار بکنم یا نکنم
بیش از این حوصله ها یار بکنم یا نکنم 

با وجودیکه ز عشق تو پریشان شده ام 
از جفایت گله ها یار بکنم یا نکنم

دلم از سلسله یی زلف تو دارد گله ها 
گله زین سلسله ها یار بکنم یا نکنم 

(فرستنده: مریم)

Az tu daram gela ha yaar bekonam ya nakonam
Besh az in hawselaha yaar bekonam ya nakonam

Baa wujudeke ze ishqe tu preshan shoda-am
Az jafayat gela ha yaar bekonam ya nakonam

Dilam az silsila-e zofe tu darad gela ha
Gela zen silsila-ha yaar bekonam ya nakonam