• Biography
  • Albums
  • Lyrics (21)


خورشید عشق می‌دمد از آسمان بلخ
بوی بهشت می‌وزد از بوستان بلخ

مردان نام آور و جاوید روزگار
بالیده‌اند یک سره از استان بلخ

Alert: Content is protected !!