• Biography
  • Albums
  • Lyrics (73)

زدی آتش به دلم
از آریانا سعید


زدی آتش به دلم
زدی آتش به دلم اما هنوز دوست دارم
اگه از جاده بیای
اگر از جاده بیای پاتو رو چشم هایم می گذارم
اگه باز یک بار دیگر

اگه باز یه بار دیگر به من بگی دوستم داری
عکست را به جای ماه
عکست را به جای ماه در دل شبهایم می گذارم

این لبای عاشقم ببین چقدر تورو می خواد
این چشای دربدرم ببین فقط تورو می خواد
اگه از پیشم بری تو منو تنها بذاری
تو شبای بی کسی دیگه عاشق نداری
دیگه عاشق نداری

اینجوری ناز نکن قهر نکن از من طلب پرواز نکن
قصه قشنگ عشق و عاشقیتو تو دلم باز نکن
می دونی دوست دارم خیلی زیاد
انقدر اخم نکن بهت نمیاد
از محبت دروغی به من ابراز نکن
به من ابراز نکن

Alert: Content is protected !!