• Biography
  • Albums
  • Lyrics (4)

Etehad (Unity)
by Masi Rasul


Ma solh mekhahim
Ma solh mekhahim
Mong solha ghwaro
Mong solha ghwaro

Yak wahdate milli
Yak solhe payadar
Taqdim ba nasle ma
Yak dunya eftekhar

Dar rahe ien watan
Jan mekonem nesar
Dar rahe ien watan
Jan mekonem nesar

Ma solh mekhahim
Ma solh mekhahim
Mong solha ghwaro
Mong solha ghwaro

Ba ma az wahdat bego
Ba ma az ezat bego
Ba ma az solho shadi
Beya az mohabat bego

Ma solh mekhahim
Ma solh mekhahim
Mong solha ghwaro
Mong solha ghwaro

Wazifaye sakhto saze watan
Ba doshe ma ast
Gar ma hamra nabashem
Ba ien watan jafa ast

Hazara o Tajik o Pashtoon
Ba ham baradar
Uzbek o Turkman Pashayi
Hama astan berabar
Ahle honud o aimaq
Noristani Baluch
Hama az yak maihanan
Hama az yak madar

Ma solh mekhahim
Ma solh mekhahim
Mong solha ghwaro
Mong solha ghwaro

Alert: Content is protected !!