• Albums
  • Lyrics (3)

بیخودی های دل
از ظاهر باختری


بیخودی های دل عشق رسوا کند
عاقبت عاشقی غصه پیدا کند
بی سروپا کند

منزل به منزل خانه به خانه
در جوستجویت روزو شبانه
راز دل کی داند جز حال دل
بیخودی های دل

تا دل ندادی عاشق نگشتی
رسوایی عالم هرگز نگشتی
بی تو میمیرم از سودایی دل
بیخودی های دل=