• Biography
  • Albums
  • Lyrics (32)

تالبش در نظرم
از نینواز


تالبش در نظرم میگذرد
آب گشتن ز سرم میگذرد

فصل گل منفعلم باید ساخت
ابر بی چشم ترم میگذرد

زین گذرگه بکجا دل بندم
هر چه را مینگرم میگذرد

در بغل نامه ی عنقا دارم
خبرم بی خبرم میگذرد

حلقه شد قامت محرم نشدم
عمر بیرون درم میگذرد

جاده ی پی سپر تسلیمم
هر چه آید به سرم میگذرد

ششجهت غلغل صور است ما
همه در گوش کرم میگذرد

مژه ی باز نکردم هیهات
پر زدن زیر پرم میگذرد

موج این بحر نفس راست نکرد
به وطن در سفرم میگذرد

هر طرف سایه صفت میگذرم
یک شب بی سحرم میگذرد

کاش با یاس توان ساخت چو بید
بی بری هم ز برم میگذرد

دل ندانم به کجا میسوزد
دود شمعی ز سرم میگذرد

خاکم امروز غبار انگیز است
پستی از بام و درم میگذرد

کاروان الم و عیش کجاست
من ز خود میگذرم میگذرد

چند چون شمع نگریم بیدل
انجمن ازنظرم میگذرد

Ta Labash Dar Nazaram
by Nainawaz


Alert: Content is protected !!