• Biography
  • Albums
  • Lyrics (122)

دل ز تن بردی
از احمد ولی


دل ز تن بردی و درجانی هنوز
دردها دادی و درمانی هنوز

هر دو عالم قیمت خود گفته‌ای
نرخ بالا کن که ارزانی هنوز

ملک دل کردی خراب از تیغ و باز
اندرین ویرانه سلطانی هنوز

Alert: Content is protected !!