• Biography
  • Albums
  • Lyrics (361)

با خبر باش
از احمد ظاهر


با خبر باش، با خبر!
شب به پيشت می آيم
گره ز زلفت ميگشايم
لب بر لبانت ميسايم
تو، چی بخواهی، چی نخواهی

Ba Khabar Bash
by Ahmad Zahir


Ba khabar bash, ba khabar
Shab ba peshat meyayam
Gereh ze zolfat megshayam
Lab bar labanat mesayam
Tu, chi bekhwahi, chi nakhwahi

Alert: Content is protected !!