• Biography
  • Albums
  • Lyrics (359)

گفتم که ميخواهم تُرا
از احمد ظاهر


گفتم که ميخواهم تُرا باور مکن، باور مکن
از جمع ياران پا مکش، با من به ياری سر مکن

گر همچو گل در خنده ام ، دام فريب افگنده ام
در حسرت دامی چنين، بيهوده دامن تر مکن

لعنت که چون آغوش من، جز لعل پر نوش من
در خلوت خاموش من، انديشه يی ديگر مکن

Goftam Ke Mekhwaham Tura
by Ahmad Zahir


Goftam ke mekhwaham tura bawar makon, bawar makon
Az jame yaran pa makash, ba man ba yaree sar makon

Gar hamcho gule dar khanda-am, dame freeb afganda-am
Dar hasrate dame chonin, behooda daman tar makon

Lahnat ke choon aghoshe man, joz nahle por noshe man
Dar khelwate khamoshe man, andishaye digar makon

Alert: Content is protected !!