• Biography
  • Albums
  • Lyrics (359)

از آن روز که پیمان
از احمد ظاهر


از آن روز که پیمان با تو بستم
دو صد پيمان دیگر را شکستم

برای آنکه تنها از تو باشم
ز هر مهروی ديگر، دل گسستم

به جام و ساغرم کاری نباشد
که من پیمانه ی ديگر شکستم

از آن روز که پیمان با تو بستم
دوصد پيمان ديگر را شکستم

Az An Roz Ke Payman
by Ahmad Zahir


Az aan roz ke payman ba tu bastam
Du sad payman digar ra shekastam

Baraye aan ke tanha az tu basham
Ze har mahroye digar, dil gosestam

Ba jam o sagharam kare nabashad
Ke man paymanaye digar shekastam

Az aan roz ke payman ba tu bastam
Du sad payman digar ra shekastam

Alert: Content is protected !!