از آن روز که پیمان
از احمد ظاهر


Az An Roz Ke Payman
by Ahmad Zahir


Back To Lyric