• Biography
  • Albums
  • Lyrics (21)

Tawalodet Mubarak
by Wahid Qasemi


Sal Roz-e tawalodet Mubarak
Sal Roz-e tawalodet Mubarak
Aye shaakhae gul pur khanda baashi
Choon maae roshan taabenda baashi
Bar tu nataabat afsoon-e peeri
Dar aashiqi haa dil zinda baashi
Sal Roz-e tawalodet Mubarak
Aye Aziz-e dil-e maa Mubarak

Sar sabz o baashad baagh-e jawani
Sar sabz o baashad baagh-e jawani
Choon gul bekhandi dar zindagani
Choon gul bekhandi dar zindagani
Baa tu bahraan am raazo baasha
Ba tu nayaabat daste khazaani
Sal Roz-e tawalodet Mubarak
Aye Aziz-e dil-e maa Mubarak
Aye shaakhae gul pur khanda baashi
Choon maae roshan taabenda baashi

Aye shaakh-e naaranj dar baagh-e asti
Aye shaakh-e naaranj dar baagh-e asti
Choon naw bahaaraan aatash grefti
Choon naw bahaaraan aatash grefti
Khosh begazaraanen taa Sal-e deegar
Rozo shab-e tu baa aysho masti
Sal Roz-e tawalodet Mubarak
Aye Aziz-e dil-e maa Mubarak
Aye shaakhae gul pur khanda baashi
Choon maae roshan taabenda baashi

(Submitted By: Obaidullah Sahar Mohammadi)
Alert: Content is protected !!