زندگینامه فیصل نثار


فیصل "نثار" کیست؟

فیصل با نام هنری فیصل "نثار" در 4 فبروری 1999 در شهر زیبای  کابل در خانواده هنری یوسف "نثار" دیده به جهان هستی گشود.

وی در مکتب متوسطه سیدالناصری درس خواند و از لیسه استاد خلیل الله خلیلی فارغ شد.

اولین بار موسیقی را نزد پدرش و بعدآ در بنیاد موسیقی افغانستان رشته گیتار نزد استاد عارف راهش و داکتر توریالی فرزاد آموزش گرفت

"نثار" بعد از اتمام دوره لیسه وارد پهنتون کاردان شده و بعد آغاز برای کسب مدرک لسانس در رشته اقتصاد/اداره و تجارت نمود.

در همین زمان بود که اولین آهنگ خود را بنام نشکنه گل که از ساخته های کمپوزیتور موفق کشور استاد حفیظ الله خیال بود را بگونه آدیو بهدسترس مردم قرار داد و بعد از نشر آهنگ توجه رسانه ها را بخود جلب کرد.

نثار هنر آوازخوانی را نتنها نزد پدرش یوسف نثار آموخت بلکه نزد استادان با تجربه افغانستانی هریک استاد سیدا گل مینا و استاد نورآغاسرمدی آموزش گرفت . 

 

"نثار" به زبان های دری پشتو انگلیسی اردو ترانه میخواند

به آله های موسیقی که "نثار" بلدیت دارد : گیتار. پیانو. هارمونیه میباشد .

"نثار" در این مدت کوتاه که فعالیت های هنری خود را آغاز کرده  یک آلبوم آهنگ دارد بنام آلبوم (نشکنه گل) بیشتر توجه "نثار" به اجرای آهنگهای شاد بوده تا مردم را از لبخند سرشار بسازد.

 

اجرای آهنگ های حماسی که روی موضوعات اجتماعی باشد از دلخوا ترین سبک اجرایی "نثار" میباشد وی علاقه دارد تا فعالیت های آوازخوانیخود را به سبک حماسی ادامه بدهد.

در این مدت "نثار" با رسانه های داخلی بطور مثال: شبکه جهانی آریانا، تلوزیون یک،  تلوزیون خورشید و  درکُل با رسانه های تلوزیونی و رادیویهمکاری های زیاد داشته است.

"نثار" که نتنها در در عرصه هنر موسیقی فعال بوده بلکه فعالیت های مدنی خدمات اجتماعی نیز علاقمند میباشد.

Faisal Nesar's Biography


Who is Faisal Nesar?

Faisal with the artistic name of Faisal “Nesar” was born on 4th February 1999 in the beautiful city of Kabul in the artistic family Yousuf “Nesar”.

He was enrolled in Sayed ul Naseri primary school to study his primary education and was graduated from Khalil Ullah Khalili high school. He got his primary education in field of music from his father and later on he started learning Guitar with Master Arif Rahish and Doctor Tooryalai Farzad.

After completion of high school “Nesar” was enrolled in Kardan University of pursue his bachelor degree in Business of Administration/Economics. At this time, he telecasted his first audio song by the name of Nashkina Gul which was an art of famous compositor Master Hafizullah Kheyal. After publishing this song, he caught the attention media.

Nesar learnt music not only with his father Yousuf Nesar but also got training from famous Afghan Musicians Master Sayda Gul Maina, and Master Noor Agha Sarmadi. “Nesar” sings in different languages such as Dari, Pashtu, English, and Urdu. “Nesar” can play Guitar, Piano, Harmonia.

In this short time since “Nesar” started his musical activities he has one musical album by the name of Nashkina Gul.  “Nesar” focuses more on cheerful songs so that he can spread smile among people.

Performing heroic songs is one of the favorite themes “Nesar” is interested in he wishes to continue his career performing heroic songs.

During this time “Nesar” had active cooperation with national channels such as Ariana International Network, Yak TV, Khurshid TV and other television and Radio channels as a whole.

“Nesar” was not only interested in music but he also has interest in doing social activities.

Alert: Content is protected !!