• Albums
  • Lyrics (111)

شيرين عمر چه تيريژی
از ساربان


شيرين عمر چه تيريژی دريغه دريغه
د اوبو ثير بهيژی دريغه دريغه

ولی زره به خبر نده له رفتنه
چی دی هثی شی تيريژی دريغه دريغه

ولی هثی شی بی غمه زما دله
عمر باد غوندی چليژی دريغه دريغه

داغ ياران لکه گلونه د بهار دی
د خزان په طور رژيژی دريغه دريغه

Shirin Omor Che Terezhi
by Sarban


Alert: Content is protected !!