• Biography
  • Albums
  • Lyrics (71)

تنها خوشم رو خلوتم
از ناشناس


تنها خوشم تنها خوشم رو خلوتم بر هم مزن
بر در نکوبم بی محل از الفت من دم مزن

بیجا جبین حاجتم بر درگه ات ساییده ام
این نکته خود فهمیده ام بهر خدا طعنه ام مزن

تا زنده بودم لطف تو بر هر که بود جز من دریغ
وانگه که جان برلب رسید بر زخم دل مرخم مزن

اسرار این عالم همه در چشم واقف بین تست
آیینه اسکندر مجو حرف ز جام جم مزن

Tanha Khosham Raw Khelwatam
by Nashenas


Alert: Content is protected !!