• Biography
  • Albums
  • Lyrics (71)

په دوارو لاسو می نیولی
از ناشناس


په دوارو لاسو می نیولی ستالمن محبوبا
او په دوارو لاسو محبوبا
به نازچشم تو می بخشم این جهان تازنین
جان جان فدایی چشم مست تو
برای دیدن دو چشمت آسمان نازنین
جان جان فدایی چشم مست تو

منگل می ستاپر لمن کیشود
وطن می تول جان تاته دریریشود
تابیا له لاسه امروکرد کشتن مابوبا
او په دوارو لاسو محبوبا
دو چشم تو چی غزل خان است
نگاهی مست ات چه گریزان است
زچشم من زچشم من تو بخانی غم نهان نازنین
جان جان فدایی چشم مست تو

شراب پخلا کره بس خپگان نور
تور مخ زما کره ستا په چشمانو نور
چی پریشان کرم ستا ددوه ذلفو شکن محبوبا
او په دوارو لاسو محبوبا

Pa Dowaro Laso me Neule
by Nashenas


Alert: Content is protected !!