• Biography
  • Albums
  • Lyrics (17)

عشق تو می کشاندم شهر
از هنگامه


عشق تو می کشاندم شهر به شهر ، کو به کو
مهر تو می دواندم پهنه به پهنه ، سو به سو

سیل سرشک و خون دل ، از دل و دیده شد روان
قطره به قطره ، شط به شط ، بحر به بحر ، جو به جو

بافته با محبتم رشته ی تار و پود جان
تار به تار ، نخ به نخ ، رشته به رشته ، پو به پو

آن چه دل از فراق تو کرد به من , نمی کند
آتش هجر من به من ، آب وصال او به او

بود و ، نبود جز دلم ، در خم زلف او نهان
طره به طره ، خم به خم ، رشته به رشته ، مو به مو

رفعت و شرح عشق او تا ننهد نمی کند
سینه به سینه ، لب به لب ، چهره به چهره ، رو به ر

Ishqe Tu Mekashandam Shaher
by Hangama


Alert: Content is protected !!