• Biography
  • Albums
  • Lyrics (4)

من می روم از این شهر
از نسيم هاشمي


من می روم از این شهر این شهر از تو باشد
همــه لطـــف و صفای رقیبان از تو باشد

مـن خـوب میدانم من می روم ز یادت
آن ظلـم و ستـم ها همه یاد تو باشد

بعـــدِ رفتن من همه جا را بگــردی
بیابی چون هزاران ولی من را نیابی

من می روم ز پیشت تا تو خوش بمانی
جــانم به فــدایت عمرم به تو باشد

من می روم از این شهر
این شــهر از تـو باشد

Man Merawam Az In Shaher
by Nasim Hashemi


Alert: Content is protected !!