• Biography
  • Albums
  • Lyrics (10)

جگی جگی فرشته
از رجا راهش


جگی جگی فرشته خدا پشت و پناهته
جگی جگی فرشته خدا پشت و پناهته
کم کو ناز و اداته بینم قد رسایته
کم کو ناز و اداته بینم قد رسایته

ناز تو به چند قهر تو به چند
ناز تو به چند قهر تو به چند
صدقه شوم صدایته

جگی جگی او بچه نیا تو دان باغچه
جگی جگی او بچه نیا تو دان باغچه
مره تو بدنام نکو نمیگیرم گپایته

ناز مه به چند قهر مه به چند
برو کم کو گپهایته

جگی جگی فرشته خدا پشت و پناهته
جگی جگی فرشته خدا پشت و پناهته

بالا کو پرده را سویت ببینم، نمیشه
همو خال بر رویت ببینم، نمیشه
نبینم خال تو سوزم و گویم
نبینم خال تو سوزم و گویم
خطا باشد دو ابرویت ببینم

ناز تا کی قهر تا کی
جور تو ای یار تا کی
ناز تو بسیار تا کی
عاشقت بیمار تا کی
از مه تو بیزار تا کی

من نخواهم تو بخواهی
از برای آشنایی
بهتر است باشد جدایی
مادرم میگه نیایی

جنگ تا کی ننگ تا کی
دست عاشق تنگ تا کی
معشوقت بی رنگ تا کی
عاشقت دل تنگ تا کی
دست زیر سنگ تا کی
دست زیر سنگ

جگی جگی یارمی یار وفا دارمی
جگی جگی یارمی یار وفا دارمی
صدقه ای رخسارمی تویی طلبگارمی
صدقه ای رخسارمی تویی طلبگارمی
صدقه ای رخسارمی تویی طلبگارمی

Jegi Jegi Freshta
by Reja Rahish


Jegi jegi freshta khuda pesht o panaheta
Jegi jegi freshta khuda pesht o panaheta
Kam ko naaz o adaeta bebinom qad-e rasayta
Kam ko naaz o adaeta bebinom qad-e rasayta

Naaz tu ba chand qaar-e tu ba chand
Naaz tu ba chand qaar-e tu ba chand
Sadqa shawom sadayeta

Jegi jegi o bacha naya tu daan-e baghcha
Jegi jegi o bacha naya tu daan-e baghcha
Mara tu bad naam nako namegirom gapayta

Naaz ma ba chand qaar-e ma ba chand
Bero kam ko gapayta

Jegi jegi o bacha naya tu daan-e baghcha
Jegi jegi o bacha naya tu daan-e baghcha

Bala ko parda ra soyet bebinom, namesha
Hamo khaal bar royat bebinom, namesha
Nabinom khale tu sozam o goyam
Nabinom khale tu sozam o goyam
Khata bashad du abroyat bebinom

Naaz ta kai qaar ta kai
Jawre tu ay yaar ta kai
Naaz tu besyar ta kai
Ashiqat bemar ta kai
Az ma tu bezar ta kai

Man nakhwaham tu bekhahi
Az barai ashenaye
Behtar ast bashad judaye
Madaram mega nayaye

Jang ta kai nang ta kai
Daste ashiq tang ta kai
Mashoqat be rang ta kai
Ashiqat dil tang ta kai
Dast zere sang ta kai
Dast zere sang

Jegi jegi yaarme yaar wafa darome
Jegi jegi yaarme yaar wafa darome
Sadqaye rokhsarme tuye talabgarme
Sadqaye rokhsarme tuye talabgarme
Sadqaye rokhsarme tuye talabgarme

Alert: Content is protected !!