• Biography
  • Albums
  • Lyrics (31)

نرو جان من نرو
از غزال عنایت


نرو جان من نرو نرو پشیمان می شوی یک روز
اما این را باید بدانی عاشقی نیست کار دوروز

من میفهمم که نمی توانی که روی ار برم دور
قلب من تنها جای توست ولی تو استی مغرور

Alert: Content is protected !!