• Biography
  • Albums
  • Lyrics (1)

زندگی آخر سر آید بندگی
از استاد ننګیالی


زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست
بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست

گر فشار دشمنان آبت کند مسکین مشو
مرد باش ای خسته دل شرمندگی در کار نیست

با حقارت گر ببارد بر سرت باران در
آسمان را گو برو بارندگی در کارنیست

گر که با وابستگی داران این دنیا شوی
دورش افگن این چنین دارندگی در کار نیست

گر بشرط پای بوسی سر بماند در تن ات
جان ده و ردکن که سر افکندگی در کار نیست

زندگی آزادی انسان و استقلال اوست
بهر آزادی جدل کن بندگی در کار نیست

Zendagi Akher Sarayad Bandagi
by Ustad Nangialay


Alert: Content is protected !!