• Biography
  • Albums
  • Lyrics (38)

رفتيم از اين باغ هجر
از حیدر سلیم


رفتيم از اين باغ هجر تو حاصل
داغي تمنا چون لاله بر دل

هم از تو دوريم هم با تو نزديك
آيينه و دل با هم مقابل

هر جا كه رفتيم يادي تو كرديم
صحرا به صحرا منزل به منزل

رفتيم از اين باغ هجر تو حاصل
داغي تمنا چون لاله بر دل

Raftem Az Ein Bagh Hijre
by Haidar Salim


Raftem az ein bagh hijre tu hasel
Daghe tamana chon lalah bar dil

Ham az tu durem ham baa tu nazdik
Ayena o dil ba ham meqabel

Har ja ke raftem yad tu kardem
Sahra ba Sahra manzel ba manzel

Raftem az ein bagh hejre tu hasel
Daghe tamana chon lalah bar dil

Alert: Content is protected !!