• Biography
  • Albums
  • Lyrics (362)

لاله داغدیده
از احمد ظاهر


لاله داغدیده را مانم
لاله داغدیده را مانم
کشت آفت رسیده را مانم
کشت آفت رسیده را مانم

نی سرانجامی و نی آرامی
نی سرانجامی و نی آرامی
صید در خون تپیده در آرامم
صید در خون تپیده در آرامم

دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند
از گوشهٔ بامی که پریدیم ، پریدیم
نی سرانجامی و نی آرامی
نی سرانجامی و نی آرامی
صید در خون تپیده در آرامم
صید در خون تپیده در آرامم
کشت آفت رسیده را مانم
کشت آفت رسیده را مانم

Lalaye Daghdida
by Ahmad Zahir


Lalaye daghdida ra manam
Lalaye daghdida ra manam
Keshte afat rasida ra manam
Keshte afat rasida ra manam

Ne sar anjame o ne arame
Ne sar anjame o ne arame
Sayde dar khoon tapida dar aramam
Sayde dar khoon tapida dar aramam

Dil nest kabootar ke cho barkhast neshinad
Az goshaye bame ke paridem, paridem
Ne sar anjame o ne arame
Ne sar anjame o ne arame
Sayde dar khoon tapida dar aramam
Sayde dar khoon tapida dar aramam
Keshte afat rasida ra manam
Keshte afat rasida ra manam

Alert: Content is protected !!