سـوختی خرمن قرار من
از غزال عنایت


Sokhti Khermane Qarare Man
by Ghezal Enayat


Back To Lyric