شوم صدقه لب خندان تو
از حیدر سلیم


Shawam Sadqa Lab Khandaan Tu
by Haider Salim


Back To Lyric