برو بابا مه کتت نیستم
از احمد ظاهر


Boro Baba Ma Katet Nastam
by Ahmad Zahir


Back To Lyric