گفتم که نرو مده آزارم
از حیدر سلیم


Goftom Ke Naro Made Azaram
by Haider Salim


Back To Lyric