خال به کنج لب يکی
از احمد ظاهر


Khal Ba Konje Lab Yaki
by Ahmad Zahir


Back To Lyric