به دل من شرر افروز
از احمد ظاهر


Ba dile man sharar afroz
by Ahmad Zahir


Back To Lyric