عاشق شده ام
از احمد ظاهر


Ashiq Shodam Gowaham
by Ahmad Zahir


Back To Lyric