ز جان من چه ميخواهی
از احمد ظاهر


Ze Jane Man Chi Mikhahi
by Ahmad Zahir


Back To Lyric