ابر میبارد و من میشوم
از احمد ولی


Aber Mebarad o Man Meshawam
by Ahmad Wali


Back To Lyric