از یاد رخت گشتم
از فرهاد دریا


Az Yad Rakht Gashtam
by Farhad Darya


Back To Lyric