میمیرم تنها
از غزال عنایت


Mimiram Tanha
by Ghezaal Enayat


Back To Lyric