جان من قربان یک خندیدن
از غزال عنایت


Jane Man Qurbane Yak Khandidan
by Ghezaal Enayat


Back To Lyric