ای دلربا چرا
از غزال عنایت


Ai Dilruba Chera
by Ghezaal Enayat


Back To Lyric