عاشق رویت من
از احمد ظاهر


Ashiqe Royat Man
by Ahmad Zahir


Back To Lyric