دست از طلب ندارم
از احمد ظاهر


Dast Az Talab Nadaram
by Ahmad Zahir


Back To Lyric