زبان را نمی فهمی
از احمد ظاهر


Zabanam Ra Namefahmi
by Ahmad Zahir


Back To Lyric