Ya Ali Mushkil Kusha
by Nemat Behiar


Back To Lyric