صنم ای زار مزارت
از ساحل غفاری


Sanam Ay Zare Mazaret
by Sahil Ghafari


Back To Lyric