ای دزدیده چشم
از احمد ظاهر


Ay dozdida chashm
by Ahmad Zahir


Back To Lyric