• Albums
  • Lyrics (111)

تابکی ای مه لقا در
از ساربان


تابکی ای مه لقا در بدرم ميکنی
از غمت ای دلربا خون جگرم ميکنی

ای مه شيرين ادا خاک به سرم ميکنی
در ره انتظار تو چشم براه ام بيا ای صنم مه لقا

جور و جفا تا بکی ای بت مه پيکرم
رحم نما بهر من دور مرو از برم

رفته ز سودای تو جان زتن هوش از سرم
بهر خدا بهر خدا مکن بر من جفا ای مه شيرين ادا

تا بکی ای قلب زار شور و نوا ميکنی
از غم آن خونخوار ناله چرا ميکنی

گريه و آه و فغان شام و صبا ميکنی
ای دل من ای دل من بی تابی تو چرا ای دلک بينوا

Ta ba kai Ay Mah Laqa Dar
by Sarban


Ta ba kai ay mahe laqa dar badaram mekoni
Az ghamat ay dilruba khoon jigaram mekoni

Ay mahe shirin ada khaak ba saram mekoni
Dar rahe intezar tu chashem bara-am bia ay sanam mahe laqa

Jawor o jafa ta bakai ay bote mah paikaram
Rahem noma bahre man dor maraw az baram

Rafta ze sawday tu jan ze tan hosh az saram
Bahre khoda bahre khoda mokon bar man jafa ay mahe shirin ada

Ta bakai ay qalbe zar shor o nawa mekoni
Az ghame an khonkhwar nala chura mekoni

Gerya o ah o feghan sham o saba mekoni
Ay dil man ay dil man be tabi tu chura ay dilak benawa

Alert: Content is protected !!