• Albums
  • Lyrics (10)

از پنبه اگر آتش
از رامین فضلی


از پنبه اگر آتش هجران گله دارد 
گریبان گله دارد به خداجان گله دارد 
ازپنجهٔ من چاک گریبان گله دارد
ازپنجهٔ من چاک گریبان گله دارد
ازگریه من گوشه دامان گله دارد
گریبان گله دارد به خداجان گله دارد 
ازپنجهٔ من چاک گریبان گله دارد
از پنبه اگر آتش هجران گله دارد 

از بس‌ که به زندانِ غمت دیر بماندم 
از بس‌ که به زندانِ غمت دیر بماندم 
زنجیر به فغآن آمد و زندان گله دارد 
ازپنبه اگرآتش هجران گله دارد 
گریبان گله دارد به خداجان گله دارد 
ازپنجهٔ من چاک گریبان گله دارد
ازپنجهٔ من چاک گریبان گله دارد

گرخنده و گر گریه گاهی آه جیگر سوز 
گه خنده و گه گریه گاهی آه جیگر سوز 
از مذهب من از مذهب من گبر و مسلمان گله دارد 
ازپنجهٔ من چاک گریبان گله دارد
گریبان گله دارد به خداجان گله دارد 
ازگریه من گوشه دامان گله دارد
ازپنبه اگرآتش هجران گله دارد 
ازپنجهٔ من چاک گریبان گله دارد
ازگریه من گوشه دامان گله دارد
گریبان گله دارد به خداجان گله دارد 
ازپنبه اگرآتش هجران گله دارد

Az Punba Agar Atash
by Ramin Fazli


Az ponba agar atashe hejran gela darad
Greban gela darad ba khoda jaan gela darad
Az panja e man chaake greban gela darad
Az panja e man chaake greban gela darad
Az gerya e man gosha e damaan gela darad
Greban gela darad ba khoda jaan gela darad
Az panja e man chaake greban gela darad
Az ponba agar atashe hejran gela darad

Az bas ke ba zendane ghamat der benadam
Az bas ke ba zendane ghamat der benadam
Zanjer ba feghan amad o zendan gela darad
Az ponba agar atashe hejran gela darad
Greban gela darad ba khoda jaan gela darad
Az panja e man chaake greban gela darad
Az panja e man chaake greban gela darad

Gar khanda o gar gerya gahe aah jigar soz
Gah khanda o gah gerya gahe aah jigar soz
Az mazhabe man az mazhabe man gaber o moslman gela darad
Az panja e man chaake greban gela darad
Greban gela darad ba khoda jaan gela darad
Az gerya e man gosha e damaan gela darad
Az ponba agar atashe hejran gela darad
Az panja e man chaake greban gela darad
Az panja e man chaake greban gela darad
Az gerya e man gosha e damaan gela darad
Greban gela darad ba khoda jaan gela darad
Az ponba agar atashe hejran gela darad

Alert: Content is protected !!