• Biography
  • Albums
  • Lyrics (4)

هنوز هم مادر
از علی ساقی


هنوز هم دو دست من پر از نیاز و خواهش است
هنوز طفل کوچکم که تشنه نوازش است
هنوز بر مشام من بوی عطر چادر است
هنوز بر لبان من زمزمه های مادر است

هنوز طفل خاطرم ترا بهانه می کند
هنوز پای دامن ترا رها نمی کند
هنوز بر مشام من بوی عطر چادر است
هنوز بر لبان من زمزمه های مادر است

Alert: Content is protected !!