• Biography
  • Albums
  • Lyrics (14)

دو چشم روشنت آبی
از شادکام


دو چشم روشنت آبی، چه آبی؟ آبی دریا
سراپای تنت خوبی، چه خوبی؟ خوبی ګل ها

تو بر من مست میخندی چه خنده خنده ساغر
چه ساغر ساغر ساقی چه ساقی ساقی سحراه

ولی من بیتو میگریم چه گریه گریه یی شبنم
چی شبنم شبنم جنگل چی جنگل جنگل تنها

Du Chashme Roshanat Abi
by Shadkam


Alert: Content is protected !!