• Biography
  • Albums
  • Lyrics (51)

به ساغر نقل کرد
از سید عمر


به ساغر نقل کرد از خم شراب، آهسته آهسته
بر آمد از پس کوه آفتاب، آهسته آهسته

فريت روی آتشناک او خوردم ندانستم
که خواهد خورد خونم چون کباب، آهسته آهسته

کباب نازک دل آتش هموار ميخواهد
بر آور چهره ات را از نقاب، آهسته آهسته

جدايی اندک اندک زهر خود را ميکند ظاهر
که تلخ خواهد شد در مينا گلاب، آهسته آهسته

Ba Saghar Naqel Kard
by Said Omar


Ba saghar naqel kard az khom sharab, ahesta ahesta
Baramad az pase koh aftab, ahesta ahesta

Ferebe roye atashnak o khordam nadanestam
Ke khwahad khord khonam chon kabab, ahesta ahesta

Kabab nazok dil atashe hamwar mekhwahad
Bar aaward chehra-at ra az neqab, ahesta ahesta

Jodaye andak andak zaher khod ra mekonad zahir
Ke talkh khwahad shod dar meena gulab, ahesta ahesta

Alert: Content is protected !!