• Biography
  • Albums
  • Lyrics (21)

هرکجا مرز کشیدند
از ۴ بیتی (جهار بیتی)


هرکجا مرز کشیدند، شما پُل بزنید
حرف کولاب و سمرقند،سرپُل بزنید
مشتی ازآب دوشنبه و گِلی از تهران
باهم آرید و به مخروبۀ کابل بزنید

هر کجـــا مـــرز کشیدند، شمـــا پُل بزنید
حرف "تهران" و "سمرقند" و "سرپُل" بزنید
هرکه از جنگ سخن گفت، بخندید بر او
حرف از پنجـــره ی رو به تحمــل بزنید

نه بگویید، به بت‌های سیاسی نه، نه!
روی گــور همه ی تفرقـــه‌ها گُل بزنید
مشتی از خاک "بخارا" و گِل از "نیشابور"
با هم آرید و به مخروبــه ی "کابل" بزنید

دختران قفس‌ افتاده ی "پامیــر" عزیز
گُلی از باغ خراسان به دوکاکل بزنید
جام از "بلخ" بیارید و شراب از "شیراز"
مستی هر دو جهـان را به تغزل بزنید

Alert: Content is protected !!