• Biography
  • Albums
  • Lyrics (66)

هر چند که نا توان عشقم
از استاد سرآهنگ


هر چند که نا توان عشقم
در معرکه پهلوان عشقم

گر هر دو جهان خراب گردد
ویران نشود جهان عشقم

یک دم نه شود ز گریه خاموش
یعنی نی نیستان عشقم

با عقل سر سخن ندارم
عمری است که همزبان عشقم

Har Chand Ke Natawan Ishqam
by Ustad Sarahang


Har chand ke natawan-e ishqam
Dar mahraka pahlawan-e ishqam

Gar har do jahan kharab gardad
Wairan nashawad jahan-e ishqam

Yak dam tah shawad ze gerya khamosh
Yani nai naistan-e ishqam

Ba aqel sar sokhan nadaram
Omre ast ke hamzaban-e ishqam

Alert: Content is protected !!